Quyền riêng tư

 1. Thông tin cá nhân thu thập: Chính sách quyền riêng tư phải mô tả loại thông tin cá nhân mà tổ chức thu thập từ người dùng, ví dụ: tên, địa chỉ email, địa chỉ IP, vị trí địa lý, v.v.
 2. Mục đích thu thập thông tin: Chính sách cần nêu rõ mục đích của việc thu thập thông tin cá nhân. Điều này có thể bao gồm việc sử dụng thông tin để cung cấp dịch vụ, tối ưu hóa trải nghiệm người dùng, quảng cáo, phân tích, v.v.
 3. Bảo mật thông tin: Chính sách phải giải thích các biện pháp bảo mật được sử dụng để bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng khỏi mất mát, truy cập trái phép hoặc sử dụng sai mục đích.
 4. Chia sẻ thông tin: Chính sách nên mô tả liệu thông tin cá nhân có được chia sẻ với bên thứ ba, như đối tác quảng cáo hoặc dịch vụ khác, và nếu có, thì mục đích của việc chia sẻ thông tin.
 5. Quyền lựa chọn của người dùng: Chính sách phải cung cấp thông tin về cách người dùng có thể kiểm soát thông tin cá nhân của họ, bao gồm việc chỉnh sửa hoặc xóa thông tin.
 6. Cookies và công nghệ tương tự: Nếu trang web hoặc ứng dụng sử dụng cookies hoặc công nghệ tương tự để theo dõi hoạt động của người dùng, thì chính sách phải cung cấp thông tin về việc này và cách người dùng có thể quản lý cookies.
 7. Thời gian lưu trữ thông tin: Chính sách cần xác định thời gian mà thông tin cá nhân sẽ được lưu trữ và khi nào nó sẽ bị xóa hoặc ẩn.
 8. Liên hệ và câu hỏi: Cung cấp thông tin liên hệ để người dùng có thể liên hệ với tổ chức nếu họ có câu hỏi hoặc yêu cầu về thông tin cá nhân của họ.

Thông tin liên hệ : 

 • Hotline : 0379558185
 • Email : [email protected]
 • Địa chỉ : 103 Hoài Thanh, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
 • Website : https://izisoft.io/